Kuntavaalit 2021

Suuret onnittelut valituille Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Karita Mäensivu, Kirsti Ruislehto ja Emmi Sirniö.    Tuusulan kahdeksasta demarivaluutetusta on  Pohjois-Tuusulan Demareista viisi valtuutettua. Varavaltuutettuina meiltä ovat Ulla Palomäki, Kyösti Lehtonen ja Jori Enroth.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit tekivät Hyvän vaalityön, vaikka tilanne kokonaisuudessaan oli Demareille kehno, menetimme yhteensä viisi valtuustopaikkaa.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit saivat kahdeksasta valtuustopaikasta viisi.  Ehdokkaidemme saama äänimäärä koko kunnan demarien saamasta äänimäärästä lisääntyi edellisiin vaaleihin verrattuna jopa 17 %.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit, kiitos hyvin tehdystä vaalityöstä.

Pohjois-Tuusulan Demareiden Kuntavaaliehdokkaat 2021 vaaleissa:

 klikkaa alla olevasta linkistä niin näet ehdokkaiden esittelyt.

tutustu ja katso etusivulta:

 

Ehdokkaiden yhteystiedot:

Jori Enroth                       040 8408173     jori.enroth@hotmail.com

Tuukka Eronen                 040 314 4454   tuukka.eronen@gmail.com

Jouni Gustafsson             0400 805 394   jouni.k.gustafsson@gmail.com

Reetta Gustafsson            045 310 3301  reetta.gustafsson@gmail.com

Jari Hagström                  0400 454 029    hagstromjari@gmail.com

Jouko Huovinen               0400-974613    jouko.huovinen@gmail.com

Aarno Järvinen                 040 7067 800   ajarvine@sci.fi

Markku Kaarlejärvi           040 314 4454    markku.kaarlejarvi@tuusula.fi

Aila Koivunen                   045 843 8560   aila.koivunen@kolumbus.fi

Kyösti Lehtonen               0400 474 773    kyostile@kolumbus.fi

Pirjo Lehtonen                  040 314 4834    pirjole@kolumbus.fi

Karita Mäensivu               0400 465443     karita.maensivu@kolumbus.fi

Ulla Palomäki                   0400 464 139    palomulla@gmail.com

Kirsti Ruislehto                  050 610 89       kirsti.ruislehto@gmail.com

Emmi Sirniö                      0400 727 546    sirnio.emmi@gmail.com

Joona Tikkanen                0400 718 522     joonatik@gmail.com

Heli Udd                            0400 998 078    heli.udd@kolumbus.fi

Niina-Liisa Åhs                  0440 484 864    niina-liisa.ahs@outlook.com

Pidetään huolta Tuusulasta
- Tuusula pitää huolta meistä!

 

Sosialidemokraattien vaalitavoitteet Tuusulassa:


Arjen palvelut asukaslähtöisesti, kasvu tukemaan palveluiden kehittämistä

 

Päättyvällä valtuustokaudella saimme yhteistyössä toteutettua pormestariohjelman tavoitteet lähes kokonaan. Se on hyvä pohja Tuusulan tulevalle kehittämiselle. Kunnan kasvu on lähtenyt usean vuoden pysähtyneisyyden jälkeen liikkeelle ja tavoitteena on sen jatkuminen.

SDP on Tuusulassa yhteistyön ja kehityksen luottopakki. Haluamme kehittää Tuusulaa hyvän elämän kunnaksi, joka tarjoaa asukkailleen erilaisia asumismuotoja ja hyvät peruspalvelut.

 

Hyvää elämää Tuusulassa

 • Haluamme kehittää tuusulalaisten arjen palveluita kuntalaisten tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden.   
 • Haluamme elinkaariajattelulla mahdollistaa kaikkien ikä- ja erityisryhmien hyvän elämän Tuusulassa.
 • Pidämme huolta tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveysasemat on säilytettävä.   
 • Haluamme, että Tuusula on myös tulevaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.
 • Monipuolinen kouluverkko on Tuusulan vahvuus.
 • Huolehdimme lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tulevaisuus on meille tärkeä!
 • Sisäilmaongelmissa nollatoleranssi.
 • Haluamme kehittää liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Harrastaminen ei saa olla rahasta kiinni.
 • Arvostamme kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Kehitämme osallistavaa toimintaa edelleen.
 • Haluamme lisätä arjen turvallisuutta. Se muodostuu hyvistä palveluista, hyvästä ympäristöstä, ja siitä että jokainen tietää saavansa apua sitä tarvitessaan.
 • Kuntakeskusten ja asuinalueiden on oltava viihtyisiä ja hyvin hoidettuja.
 • HSL-yhteistyötä ja alueemme liikenneyhteyksiä on kehitettävä.
 • Pidetään kaikki mukana, ei tilaa syrjäytymiselle!  

 

Kasvu mahdollistaa kuntapalveluiden parantamisen ja kehittäminen
         

Julkisten palveluiden kehittäminen vaatii riittävän verokertymän. Kaupallisten palveluiden kehittämisen perusedellytys on kunnan väestön riittävä kasvu.

 • Kunnan tasapuolinen yritys- ja asuntokaavoitus ja paikallisten erityispiirteiden huomioiminen takaavat kylien elinvoimaisuuden.
 • Kasvua tukemaan tarvitaan riittävä yritys- ja asuntotonttivaranto, jossa eri alueet ja asumismuodot ovat hyvin edustettuna.

Kuntakeskusten ja kylien omaleimaisuutta tuettava, jossa tavoitteina:                         

JOKELA on viihtyisä puutarhakaupunki, jossa asutaan lähellä palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä

KELLOKOSKI on viihtyisä historiaansa arvostava maaseutumainen kyläyhteisö, jossa on hyvät lähipalvelut ja liikuntamahdollisuudet

HYRYLÄ on dynaaminen kuntakeskus

RIIHIKALLIO tarjoaa asukkailleen peruspalvelut ja luonnonläheisyyttä samassa paketissa

LAHELA  Koulu- ja kauppapalvelujen kehittämiseen vauhtia!

MATTILA-KIRKONKYLÄ  Kirkonkylän kampuksen rakentaminen tuo parannuksen päivähoito- ja koulupalveluihin

  Me pidämme huolta Tuusulasta!                     SDP-Tuusula

 • Haluamme kehittää ja tuottaa palveluja jokaiselle tuusulalaiselle hänen elämäntilanteestaan riippumatta
 • Haluamme ns. elinkaariajattelulla mahdollistaa kaikkien ikä- ja erityisryhmien asumisen Tuusulassa
 • Haluamme, että Tuusula on myös tulevaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta
 • Emme hyväksy sisäilmaongelmia kunnan rakennuksissa
 • Tuusulan monipuolinen kouluverkosto on säilytettävä
 • Haluamme panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin
 • Haluamme säilyttää monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Harrastaminen ei saa olla rahasta kiinni!
 • Tuusulalle tyypillinen kulttuurin ja yhteisöllisyyden arvostus tulee säilyttää
 • Haluamme asukkaiden kokevan, että Tuusulassa on turvallista elää
 • Kuntakeskusten ja asuinalueiden on oltava viihtyisiä ja hyvin hoidettuja

Kasvu mahdollistaa kuntapalvelujen parantamisen ja kehittämisen

Kaupallisten palvelujen kehittämisen perusedellytys on kunnan väestöpohjan riittävä kasvu. Julkisten palvelujen osalta perusedellytys on riittävä verokertymä

 • Kunnan tasapuolinen asunto- ja yrityskaavoitus ja paikallisten erityispiirteiden huomioiminen takaavat kylien elinvoimaisuuden
 • Kasvua tukemaan tarvitaan sopiva/riittävä asunto- ja yritystonttivaranto, jossa eri alueet ja asumismuodot ovat tasapuolisesti edustettuina

Ehdokkaiden työ- ja harrastuskuvia

Kuvat kertovat, kuinka ehdokkaamme arvostavat monenlaisia asioita.

Jouni Gustafsson avaa Tuusulan taiteidenyön käsityöläismarkkinoita elokuussa 2020
Aarno Järvinen
Aila Koivunen
Karita Mäensivu
Kirsti Ruislehto
Niina-Liisa Åhs
Kuvassa osa Pohjois-Tuusulan Demareiden kuntavaaliehdokkaista, joita tällä hetkellä on 14 mukaan lähtijäksi ilmoitautunutta. Kuvassa oikealta ylhäältä; Ulla Palomäki, Pirjo Lehtonen, Jori Enroth, Aarno Järvinen, keskellä: Karita Mäensivu, Emmi Sirniö, alhaalla; Niina-Liisa Åhs, Kyösti Lehtonen,
Mukaan mahtuu, lähde ehdolle,laita viestiä.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleja varten on perustettu Tuusulan Demarit ry:n ja Pohjois-Tuusulan Demarit ry:n yhteinen toimikunta, joka koordinoi kaikki kuntavaaleihin liittyvät asiat. 

Vaalitoimikunnan jäsenet ovat:

Kuusisto Päivö, kunnallisjärjestön pj. 0400 418 499, paivo.kuusisto@icloud.com

Lehtonen Kyösti, 0400 474 773, kyostile@kolumbus.fi

Nuutinen Annina, 045 138 8933, annina.nuutinen@gmail.com

Harkimo Riitta, 045 668 2331, rharkimo@gmail.com

Enroth Jori, 040 840 8173, jori.enroth@hotmail.com

Palomäki Ulla, 0400 464 139, palomulla@gmail.com  

Ole matalalla kynnyksellä vaalitoimikuntaan yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää kuntavaaleihin liittyen! Jokaisen panos vaalityöhön on arvokas ja tärkeä

 

 

Tutustus myös vaaliohjelmaan tästä linkistä

Vaaliesite

 

YHDISTYKSEN VAALIESITE (vuoden 2017 kuntavaaleissa)

 

ELINVOIMAISESTI UUDISTUVA KUNTA
Sote- ja maakuntauudistus merkitsevät mullistusta kuntapalveluissa. ”Uudessa kunnassa” ennaltaehkäisevä toiminta sekä yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa korostuvat.
Palveluita on kehitettävä asukkaiden tarpeiden
mukaisesti.

KOULUTUS ON EDELLÄKÄVIJÄ JA UUDISTAJA
Nuorten syrjäytyminen on estettävä -
Kodin ja koulun yhteistyöllä oppilasviihtyvyyteen.
 

KOHTUUHINTAISIA KOTEJA TURVALLISESSA  ASUINYMPÄRISTÖSSÄ
Jokela on puutarhakaupunki, jossa palvelut ja ulkoilumahdol-
lisuudet ovat lähellä ja jossa on turvallista liikkua jalan ja
polkupyörällä. Osana lähiympäristön viihtyisyyttä Jokelan
lammet kuntoon. Kaavoituksessa seuraavina kohteina
Kartanon alue ja Lepola III.

TOIMIVAT PERUSPALVELUT
Ympärivuotiset lähipalvelut, myös sosiaali- ja terveyspalvelut, on turvattava
uudistamalla palvelurakenteet.

 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTI
Kotona asumisen mahdollisuus on turvattava. Senioriasuntoja
j
a riittävästi palvelutalo -muotoista asuntotarjontaa Jokelaan.                                                                                                            
OIKEUDENMUKAISUUTTA, 
TURVALLISUUTTA JA  TYÖTÄ!  

 JKuntavaalien tulokset

Ehdokkaat                       mobile   

Jori Enroth                       040 8408173, valtuuston varajäsen   

Tuukka Eronen                045 135 2536   

Jouni Gustafsson             0400 805 394   

Jari Hagström                  0400 454 029  

Seppo Häyrinen               045 3467333

Aarno Järvinen                 040 7067 800, valittu valtuustoon 

Markku Kaarlejärvi           040 7002080  

Petra Kela                                               , valittu valtuuston  (varajäsenen paikalta, Uusi)

Emmi (Koskela) Sirniö                           ,  valitttu valtuustoon (uusi)

Joni Kovanen                   040 733 8874                 
             
Karita Mäensivu               0400 465443,  valittu valtuustoon

Ulla Palomäki                   0400 464 139 , valittu valtuustoon

Niina Tikkanen                 040 357 8011