Pohjois-Tuusulan Demarit ry - Jokelan Työväentalo

Työäventalon sali muuttui 26.3.2022 illalla telttakyläksi
maalaustaidetta
loppusiivous
taikuri avustajineen
leijuva pöytä

Telttailua sisätiloissa

Keski-Uudenmaan Kulttuurikotkat yhteistyössä Järvenpään Nuorten Kotkien kanssa
järjestää 19.-20.11.2022 viikonloppuleirin lapsille Jokelan Työväentalolla. Yö nukutaan juhlasalin lattialle pystytetyissä teltoissa. Hyvä harjoitus yömajoituksesta tulevia kesän leirejä varten.

 

 

 

Pohjois-Tuusulan Demarien hyvinvoitialuueen valtuutettu ja varavaltuutetut Hyvinvointialue -sivulla Hyvinvointialuevaalit 2022

 

Keski-Uudenmaan demareiden aluevaaliohjelma korostaa ihmislähtöisyyttä niin palveluissa kuin johtamisessa.

 

Keskeiset näkökulmat on koottu kuuteen teemaan:

 • Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan

 • Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen

 • Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa

 • Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden

 • Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä

 • Asukkaat ovat ohjaksissa

( 34 )  Kyösti Lehtonen, diplomi-insinööri, Kellokoski

 

Moikka

Minulle on tärkeää, että

Meidän hyvinvointialueella kaikki pääsevät hoidon- ja palvelutarpeen arviointiin viiveettä olipa kyse fyysisestä vaivasta tai mielen hyvinvoinnista. Hoito- ja kuntoutuspolkujen on toteuduttava ihmisten tarpeiden mukaan joustavasti.

Pelastuspalvelut nimensä mukaisesti pelastavat: onnettomuustilanteissa pelastusyksikkö pääsee paikalle viiveettä. Turvallista arkea rakennamme yhteistyössä ammattilaisten, sopimuspalokuntien ja ensihuollon toimijoiden sekä asukkaiden kanssa.

Pelastustoimen rooli onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja poikkeusoloihin varautumisessa on merkittävä.

Kyösti

 

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PÄÄTTÄJIEN VALINTA

Tule aluevaalityöhön. Kerro tuttavillesi, että nämä vaalit ovat tärkeät erityisesti meille Pohjois-Tuusulassa haja-asutusalueilla ja kunnan "sivulähiöissä"asuville, jotta palvelut säilyisivät ja parantuisivat.  Lähtökohtana Sote-uudistuksessa on palvelujen käytön mahdollistaminen kaikille asuinpaikasta riippumatta.

 

Näissä vaaleissa valitaan päätöksentekijöitä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon ja heidän tahtonsa mukaisesti jatkossa vuoden 2023 alusta päätetään esim. Jokelan ja Kellokosken terveysasemian säilyvyys. Valtio on luvannut rahoituksen palvelujen turvaamiseksi, siitäon pidettävä kiinni. 

 

Vaalit ovat 23.1.2022 ja ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16

aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022  ja valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

 

 

Uusien valtuutettujen on toimittava niin, että 

 • Hyvinvointialueen palvelut tarjoavat laadukasta hoitoa, niiden palveluverkko on toimiva ja ne ovat saavutettavia.

 • Varmistettava digitaalisten palveluiden saavutettavuus ja järjestelmien toimivuus.

 • Alueilla tulee olla riittävä määrä lähipalveluina tuotettavia palveluita, jotka ovat arjen toimivuuden kannalta kohtuullisen matkan päässä.  Nämä palvelut ovat erityisen tärkeitä etenkin naisvaltaisilla palvelualoilla ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. 

 • Pelastustoimen palvelujen on oltava saavutettavia ja palveluverkon tulee olla kattava.

 • Perusterveydenhuollon hoitojonot ovat kasvaneet. Perusterveydenhuollon resursseja on saatava lisää ja tulee toteuttaa terveyspalvelujen hoitotakuu, jossa jokaisen tulee päästä perusterveydenhuollon vastaanotolle (7 päivän) viikon kuluessa.

 • Hyvinvointialueiden on huolehdittava suun terveydenhuollon toimintakyvystä.

 

 

 

 

 

Syksyn 2021 aikan tapahtuneita:

Keski-Uudenmaan demareiden aluevaaliohjelma korostaa ihmislähtöisyyttä niin palveluissa kuin johtamisessa.

 

Keskeiset näkökulmat on koottu kuuteen teemaan:

 • Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan

 • Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen

 • Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa

 • Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden

 • Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä

 • Asukkaat ovat ohjaksissa

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Uudenmaan demareiden aluevaaliohjelma korostaa ihmislähtöisyyttä niin palveluissa kuin johtamisessa.

 

Keskeiset näkökulmat on koottu kuuteen teemaan:

 • Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan

 • Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen

 • Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa

 • Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden

 • Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä

 • Asukkaat ovat ohjaksissa

 

 

 

 

 

 

 

Demarinaisten kunniajäsen Lahja Mustonen kunniakirjan ja ruusun kanssa

Lahja Mustonen kutsuttiin 7.11.2021 Demarinaisten kunniajäseneksi pitkäaikaisesta pyyteettömästä työstä sosialidemokratian hyväksi. 

Maila ja Tytti

7.11.2021 jatkokaudelle valitut Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja Uudenmaan edustajana halllitukseen valittu yhdistyksemme hallituksen jäsen Maila Tikkanen

 

Kesä ja kevät 2021:

Kiitos vielä tässäkin äänestäjille ja ehdokkaille hyvin tehdystä kuntavaalityöstä Pohjois-Tuusulan alueella ja työ jatkuu, hyvinvointialue (sote) vaalit ovat 23.1.2022,

 

Suuret onnittelut valituille kunnanvaltuutetuille Aarno Järvinen, Aila Koivunen, Karita Mäensivu, Kirsti Ruislehto ja Emmi Sirniö.    Tuusulan kahdeksasta demarivaluutetusta on  Pohjois-Tuusulan Demareista viisi valtuutettua, joista neljä naista ja he ovat koko demariryhmän naisvaltuutetut.

 

Varavaltuutettuina meiltä ovat Ulla Palomäki, Kyösti Lehtonen ja Jori Enroth.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit tekivät Hyvän vaalityön, vaikka tilanne kokonaisuudessaan oli Demareille kehno, Tuusulassa menetimme viisi valtuustopaikkaa.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit saivat kahdeksasta valtuustopaikasta viisi.  Ehdokkaidemme saama äänimäärä koko kunnan demarien saamasta äänimäärästä lisääntyi edellisiin vaaleihin verrattuna jopa 17 %, ollen noin 47 %, tätä ei voi jättää huomiotta luottamushenkilöpaikkojen jaossa.

 

Pohjois-Tuusulan Demarit, kiitos hyvin tehdystä vaalityöstä.

 

Tule mukaan kokouksiin

 

Kokouksissa käsitellään mm. kunnallispoliittisia asioita, tehdään aloitteita, vaikutetaan puolueen toimintalinjauksiin, toimitaan yhdessä. Pidämme esillä Kellokosken, Jokelan ja Pohjois-Tuusulan haja-asutusalueiden esimerkiksi Linjamäen, Jäniksenlinnan- Nuppulinnan ja Purolan alueilla asuvien puolta. Sosialidemokraattisen - lähimmäistä ja ympäristöä huomioivan arvomaailman puolesta tekoja tekeviä tarvitaan mukaan! Tule toimintaan!

Seuraava kokous on 17.10.2021 klo 18.00 ja syyskokous 21.11.2021.

 

Liity jäseneksi, niin saamme vahvuutta  Pohjois-Tuusulan  asioiden eteenpäin viemiseksi.

VALTUUTETUT  2021-2025

Aila Koivunen

Aila Koivunen, terveysalan ammattilainen Kellokoskelta

 

Arjen turvallisuus muodostuu hyvistä palveluista

- haluan parantaa  Kellokosken ja Jokelan sos/terv.palveluiden saatavuutta lähipalveluina

 

Olen 65-vuotias nuorekas eläkeläinen. Ennen eläkkeelle siirtymistä työskentelin n. 40 vuotta Kellokosken sairaalassa erikoissairaanhoitajana monenlaisissa tehtävissä.  Perheeseeni kuuluu aviomies Pentti ja pojat Jani ja Sami sekä sopiva määrä lapsenlapsia.

Vuonna 1997 aloitimme rakentamaan ystäväpariskunnan kanssa nuorille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua nuorisokotia, jonka nuoret  nimesivät Possulaksi talon pinkin värin vuoksi. V 2001 rakensimme viereiselle tontille kaksi rivitaloa, joissa oli asunnot viidelle jo kuntoutumisessaan edenneelle nuorelle. Elämä oli mielekästä, mutta kiireistä. Nuorisokoti Väinö-Kaarina jatkaa edelleen toimintaansa, mikä on nyt Korona aikana erittäin tärkeää, koska monet kysymykset ilman vastauksia ahdistavat lasten ja nuorten mieltä. Vetovastuu nuorisokodista on siirretty lapsillemme ja ystäväperheen lapsille. Perheemme mottona on aina ollut pitää heikommista huolta. Myös Kellokosken Jäähallin rakentamiseen osallistuimme aktiivisesti ja oli  hienoa nähdä talkoohengen kasvaminen päivä päivältä.

 Toimin puolisoni Pentin 16 valtuustovuoden jälkeen nyt toista kautta Tuusulan  kunnanvaltuutettuna, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuuston 2.varapuheenjohtajana, Kellokosken Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä Kalliomaan koulun tukiyhdistyksen  puheenjohtajana.

 Kuntatalouden tasapainosta huolehtiminen antaa mahdollisuuden tuottaa asukkaille erilaisia asumismuotoja ja hyvät peruspalvelut. Luottamustehtävissäni haluan lisäksi parantaa  Kellokosken ja Jokelan sos/terv.palveluiden saatavuutta lähipalveluina, lisätä sekä omistus- että vuokra-asuntojen tuotantoa ja tonttitarjontaa kaiken ikäisille Kellokoskella. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava ja koulukiusaamiseen on puututtava vankalla kädellä. Syrjäytymisen ehkäisyyn on lisättävä resursseja. Arjen turvallisuus muodostuu hyvistä palveluista. Tämä on tärkeää varsinkin varttuneelle väestölle.

 Rentoudun hyvän dekkarin, penkkiurheilun, musiikin ja mökillä Päijänteen aaltojen äärellä. Talvella pilkkiminen ja kesällä verkkokalastus ja ravustus ovat oivia tapoja olla lähellä luontoa ja ymmärtää elämän ja asioiden tärkeysjärjestys.

 

takaisin nimiluetteloon

Karita Mäensivu

Karita Mäensivu, haastemies Vanhastakylästä/Purolasta


KYLÄT OVAT RIKKAUS, EIVÄT RASITE

*olen syntyperäinen Tuusulalainen, neljännen kauden valtuutettu, jo kolmannessa polvessa, Vanhakylästä/Purolasta

*naimisissa, kaksi aikuista lasta ja koira, työskentelen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa haastemiehenä

*valtuuston lisäksi olen ollut kulttuurilautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kasvatus- ja sivistyslautakunnassa ja nyt kunnanhallituksessa, joten monipuolisesti mukana

*haja-asutusalueella asuvana koen, että kuntaa tulee kehittää tasapuolisesti, eikä kuntakeskusten ulkopuolelle jääviä kyliä saa unohtaa, vaan niille pitää antaa mahdollisuus olla kehityksessä mukana

*julkinen liikenne tulisi saada toimimaan myös kunnan sisällä, jotta toimivia yhteyksiä saataisiin myös haja-asutusalueelle, näin tärkeät palvelut olisivat helpommin saatavilla myös kuntakeskusten ulkopuolella asuville kuntalaisille 

*Jokelan vahvuus on raideliikenne ja sen hyödyntäminen väestökasvua silmällä pitäen on ensiarvoisen tärkeää, onhan Jokela kunnan ainoa radan varressa oleva kasvava taajama

*Tuusula on laaja kunta ja meidän erilaiset asuinalueet ovat rikkaus, eivät suinkaan rasite. Annetaan arvoa myös niille pienille kyläkouluille ja pidetään huolta hyvästä kouluverkostamme. Kaavoituksella täytyykin varmistaa, että meillä löytyy kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisten eri elämäntilanteisiin

*vapaa-aika kuluu paljolti koirahommissa, joita onneksi voi toteuttaa näin koronan kurimuksessakin, tottelevaisuus- ja rauniokoirajuttuja kun puuhaillaan ulkona. Ja leipominen, se on pahus vieköön yksi intohimo ollut jo vuosia

*näihin valtuustovuosiin on mahtunut monenlaista, niin hyvässä kuin pahassakin, mutta vielä yhden kauden verran haen jatkoa. Valtuutettuna ensimmäisistä vuosista on hyvin mieleen painunut mm. sitkeä vääntö Vanhiksen koulun puolesta ja viimeisimpänä taas kauan kaivattu Jokelantien kevyen liikenteen väylä, joten SISULLA JA SYDÄMELLÄ MUKANA !

takaisin nimiluetteloon

Emmi Sirniö

Emmi Sirniö, bio- ja elintarviketekniikan insiööri Jokelasta

 

Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat kaikenikäisille jokelalaisille, kaikkien ikäryhmien ja erityisryhmien tulisi saada elää turvallista arkea

Olen Emmi Sirniö, 27-vuotias bio- ja elintarviketekniikan insinööri Jokelan Peltokaaresta. Työskentelen tällä hetkellä vastuulaboranttina laadunvalvontalaboratoriossa. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso, 1- ja 3-vuotiaat tyttäret, 8-vuotias poikapuoli ja koira. 

Syntyperäisenä Jokelalaisena minua on aina kiinnostanut Tuusulan asiat ja poliittisen vaikuttamisen aloitin jo kouluikäisenä Tuusulan nuorisovaltuustossa. Tällä hetkellä olen Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen ja lisäksi vaikutan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä Jokelan kehittämisverkoston ydintiimissä. 

Pienten lasten äitinä vapaa-aikani kuluu poliittisen vaikuttamisen lisäksi perheen kanssa touhutessa. Minulle tärkeitä asioita kunnassa on siis turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat kaikenikäisille jokelalaisille. Liikunta ja vapaa-aika palveluiden lisäksi kunnan kuntakeskuksista tulisi löytyä hyvät peruspalvelut, kuten terveet ja laadukkaat koulut ja päiväkodit, terveydenhuoltopalvelut ja neuvola. Palvelut tulisi olla helposti saatavilla kaikille ryhmille, niin jalan kuin autollakin.

Myös Tuusulan kunnan kasvu on tärkeää tulevaisuudessa. Tuusulan ja Jokelan kasvaessa tulisi kiinnittää huomiota hyviin liikenneyhteyksiin. Ne auttavat kasvattamaan ja ylläpitämään vilkasta ja elinvoimaista Tuusulaa. Viidennen sukupolven jokelalaisena mielestäni Jokelaa tulisi kehittää historiaa kunnioittaen, monipuolisesti asukkaiden tarpeisiin vastaten ja aktiivisesti markkinoiden. 

Tuusulassa kaikkien asukkaiden hyvinvointi on tärkeää ja kaikkien ikäryhmien ja erityisryhmien tulisi saada elää turvallista arkea. Haluan jatkaa vaikuttamista ja olla mukana tekemässä Tuusulasta entistäkin parempaa paikkaa asua ja elää, niin nuorille kuin vanhemmillekin. 

 

takaisin nimiluetteloon

Aarno Järvinen

Aarno Järvinen, kauppatieteiden maisteri Jokelasta 

 

NYT ON JOKELAN VUORO

- Kunnan on vihdoin viimein tartuttava toimeen Jokelan erinomaisen sijainnin hyödyntämiseksi

Pasila-Riihimäki lisäraiteiden rakentaminen on nyt tulossa Jokelan kohdalle. Jokelasta on hyvät paikallisjunayhteydet sekä etelään Helsingin ydinkeskustaan että pohjoiseen aina Tampereelle asti. Lisäraiteiden myötä mahdollisuus lisätä junavuoroja paranee oleellisesti ja myös avata suljetut seisakkeet. Kunnan on vihdoin viimein tartuttava toimeen Jokelan erinomaisen sijainnin hyödyntämiseksi. Valmistelussa oleva Jokelan puutarhakaupungin keskustan yleissuunnitelma antaa tähän hyvät linjaukset, kunhan kaavoitukseen saadaan vauhtia ja mm radan alitus Peltokaareen toteutettua lisäraiteiden rakentamisen yhteydessä.

Koronapandemian jälkeinen aika tulee olemaan haasteellinen myös kuntatalouden kannalta. Emme vielä tiedä kaikkia vaikutuksia, mutta on uskallettava välttää 1990-luvun laman aikaiset virheet eikä karsia kuntalaisten palveluja.

Olen 73-vuotias kauppatieteiden maisteri Jokelasta, nykyisin eläkeläinen ja Jokelan Eläkkeensaajien puheenjohtaja. Olen ollut Tuusulan eri luottamustehtävissä vuodesta 1981 lukien. Nyt toimin viidettä kautta valtuutettuna ja samalla ensimmäisenä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja. Tällä kaudella toimin myös Keudan yhtymävaltuuston ja Laurean alueneuvottelukunnan puheenjohtajana sekä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenenä.

Valitse kokemusta Jokelasta! 

 

 

takaisin nimiluetteloon

Kirsti Ruislehto

Kirsti Ruislehto, asumisen asiantuntija Kellokoskelta

 

Hyvä asuminen, toimivat lähipalvelut ja virikkeellinen elinympäristö mahdollistettava kaikille

 

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska syntyperäisenä kellokoskelaisena kylä ja sen asukkaat ovat lähellä sydäntäni. Kellokosken ja koko Tuusulan kyky vastata nykypäivän sekä tulevaisuuden haasteisiin edellyttää erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Olen käytettävissä yhteisten asioidemme hoitamiseen, sen lupaan.

Kunnallishallinto on minulle hyvin tuttua 40-vuotiselta työuraltani Järvenpään kaupungilla. Työssäni naapurikaupungissa keskityin pääasiassa asunto-olojen kehittämiseen ja hallintoon. Nyt olen eläkkeellä ja aktiivinen sekä kantaa ottava toimija. Aloitteestani Kellotupa saatiin kyläläisten käyttöön. Toimin myös Kellokosken Omakotiyhdistyksen sekä Osuuskunta Kellokosken Valokuitujen toiminnantarkastajana.  

Tällä hetkellä toimin kunnan vuokrataloyhtiön eli Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tästä tehtävästä olen iloinnut, olinhan aikoinaan perustamassa ja kehittämässä naapurikaupungin vastaavaa. Pitkäaikaista kokemustani olen voinut antaa nyt Tuusulan käyttöön.  Kunnalla on hyvin hoidettu erinomainen vuokrataloyhtiö, josta saa olla ylpeä. 

Asuntotuotantoon liittyvät kysymykset ovat vahvaa osaamisaluettani. Työssä tuli tutuksi mm. monimutkainen ja tunteita nostattava kunnan maapolitiikka. Tuusulan kunnan valtuuston tulee vahvistaa selkeä ja tavoitteellinen asuntostrategia, joka nyt puuttuu. Vain siten turvataan se paljon kuulutettu monimuotoinen asuntotuotanto. Kaikki tarvitsevat asunnon ja jokaisen asunto pitää olla hänen tarpeitaan vastaava. Asuntotarpeita löytyy ”vauvasta vaariin”.

Kannan huolta erityisesti Pohjois-Tuusulan eli Kellokosken ja Jokelan keskustojen asuntorakentamisen hitaudesta. Uhkana on, että kylämme näivettyvät. Kasvu turvaa myös kunnan talouden ja kylien asukkaiden lähipalvelut. 

Toimin Kellokosken Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana. Erityisesti kannan huolta ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta. Tämä suuri joukko tarvitsee puolensa pitäjiä ja siihen olen käytettävissä. Kellokosken ja Jokelan terveysasemien palvelut on säilytettävä. Palveluja tarvitsevat kaikki alueilla asuvat, erityisesti liikuntarajoitteiset ja autottomat talouskunnat.

Sote-palveluissa on meneillään melkoinen digihuuma, joka jättää monet iäkkäät sivuraiteelle. Iäkkäiden suurin ongelma on eläkkeiden pienuus, joilla ei kalliita älylaitteita hankita. Osa ei myöskään halua tai terveytensä puolesta voi enää opetella digitaitoja. 

Minulla on kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Lastenlasten kautta lapsiperheiden ja nuorten haasteet ovat tuttuja. 

Olen harrastanut lapsesta saakka liikuntaa ja se jatkuu. Talvella hiihdän, kesällä pyöräilen, samoilen metsissä ja hoidan pihaa ja puutarhaa. Tänä talvena lähes päivittäiset hiihtolenkit ovat olleet n. 10 km. Heittolajeista pelaan bocciaa, mölkkyä ja petankkia ja frisbeegolfia. Huonolla säällä luen ja teen käsitöitä. Olen myös karavaanari, joten koko Suomi on tullut minulle tutuksi.

sähköposti:  kirsti.ruislehti@gmail.com

FB-sivu: Kirsti Ruislehto kuntavaaliehdokas 2021

 

takaisin nimiluetteloon

VARAVALTUUTETUT 

Ulla Palomäki

Ulla Palomäki, lähiesimies Nuppulinnasta

 

Pidetään huolta Tuusulasta, Tuusula pitää huolen meistä.

- kuntalaisten yhtäläinen oikeus hyviin ja laadukkaisiin palveluihin tulee turvata

 

Hei, olen Ulla Palomäki, valtuutettuna kolmatta kautta.  Olen alkuperäinen Jokelalainen ja nyt asun Nuppulinnassa.  Minulla on kolme aikuista lasta, puoliso, koiria 2 ja kissa.  Liikkuminen luonnossa on voimavarani, siksi haluankin olla tekemässä yhteistä Tuusulaa, jossa liikkuminen ja luonto on arvo, kaikille. Toimin lähiesimies työssä ja terveydenhuollon kysymykset ovat minulle tärkeitä. Haluankin olla mukana varmistamassa, että Jokelan ja Kellokosken terveysasemat säilyvät jatkossakin, palveluita voidaan sekä pitää kehittää, mutta niiden saavutettavuus on tärkeää. Lähipalvelut minulle tarkoittaa sitä, että ikäihmisten ja lapsiperheiden monipuoliset palvelut ovat helposti saatavilla siinä lähellä ja taas työikäiset voivat halutessaan valita lähipalvelunsa työssäkäyntialueen varrelta. 

Haluan edelleen olla mukana vaikuttamassa meidän kaikkien Tuusulaan, jossa ihan jokaisella on mahdollisuus asua ja elää. Kuluneella kaudella olen ollut kuntakehityslautakunnassa ja toiminut Sd. valtuustoryhmän puheenjohtajana. Kunnan tontti- ja asuntotuotanto on pitkästä aikaa mahdollistamassa kunnan kasvua. Tuusulaan valmistui ennätysmäärä asuntoja, mutta edelleen haluamme tuoda elinkaariajattelun vahvemmin Tuusulaan, sellaisena, jossa kenenkään ei tarvitse muuttaa pois Tuusulasta siksi, että elämäntilanne muuttuu.  Jokelaan ja Kellokoskelle tarvitaan lisää ikäihmisten palveluasumista, joissa palvelut ovat lähellä tai jopa samassa talossa. 

Minulle on myös tärkeää, kuntalaisten oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu sekä mahdollisuus osallistua sekä vaikuttaa oman arjen suunnitteluun. Joskus se tarkoittaa rohkeitakin päätöksiä, mutta kuntalaisten yhtäläinen oikeus hyviin ja laadukkaisiin palveluihin tulee turvata. Lähialueen kylät ja yhteisöt tulee huomioida erityispiirteineen ja sisäistä liikennettä pitäisi kehittää, jotta asuminen taajamien ulkopuolellakin voisi olla mahdollista. 

Osallistava budjetti on ollut menestystarina Tuusulassa, lähiliikuntapaikat, ikäihmisten kuntoilulaitteet ja yhteiset taukopaikat ovat tuoneet Jokelalaisetkin yhteen. Jopa uimaranta saatiin viime kesänä kaikkien käyttöön, monen vuoden tauon jälkeen. Tästä syystä puutarhakaupunkimaisuus Jokelassa varmistaa alueen kehittymisen ja junaradan tuoma väestökasvu tuleekin hyödyntää. Jokela on kunnan ainoa radanvarsi taajama, kolmas raide on kohta täällä ja Jokelasta Helsinkiin pääsee pian kolme kertaa tunnissa. Jokelan väestömäärä onkin kasvamassa ja se mahdollistaa palvelujen pysymisen kylällä. Meillä jokaisella onkin tärkeä tehtävä, osta omasta kylästä, tue paikallista, huolehdi kaverista ja mahdollista Jokelan tarina, jatkossakin. Siinä myös minä haluan olla mukana.

palomulla@gmail.com

www.ullapalomaki.fi

Ulla webinaarissa

takaisin nimiluetteloon

Kyösti Lehtonen

Kyösti Lehtonen, moniosaaja Kellokoskelta

 

Arjen turvallisuus kyläläisten odotuksia vastaavaksi

Tavoitteet 

 • Kyläkeskustojen kehittäminen
 • Terveyspalveluiden säilyttäminen
 • Harrastus- ja liikuntapalvelut kaikenikäisille
 • Arjen turvallisuuden edistäminen

Pidän tärkeänä, että

Kellokosken keskustan, Ruukin alueen ja Sairaala-alueen kehittämistä sekä niiden elinvoimaisuuden eteen tehdään yhdessä edistäviä ratkaisuja. Taajamakeskustoihin panostaminen luo edellytyksiä palveluille ja joukkoliikenteelle – juuri niille asioille, joita ihmiset arvostavat. Keskusta-alueelle tulee toteuttaa monimuotoista, nuorista ikäihmisille soveltuvaa asumismuotoja.

Jokaisella on mahdollisuus liikkua terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävästi. Elinympäristön on tuettava rakenteellisesti ja sosiaalisesti fyysistä aktiivisuutta. Kaikille ikä- ja ihmisryhmille on oltava tarjolla mielekästä liikuntaa. Tasa-arvon ja kestävän kehityksen tulee olla myös liikuntakulttuurin keskiössä. Nuoret tarvitsevat enemmän harrastus-, liikunta- ja muita palveluita parantamaan henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.

Arjen turvallisuus vastaa kyläläisten odotuksia asuinalueellaan. Etenkin arkielämän turvallisuuden tunne vaihtelee ikäryhmittäin. Iän karttuessa ja toimintakyvyn heikentyessä arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämpään rooliin. Ikäihmisten tapaturmien ehkäisy ja turvallinen asuminen luovat edellytyksiä mielekkääksi ja turvalliseksi koettuun elämään.

Vaimo sekä kolme aikuista lasta ja lapsenlapset pitävät arjen rikkaana ja touhukkaana.

 

takaisin nimiluetteloon

Jori Enroth

 

Jori Enroth,  levyseppähitsaaja Jokelasta

 

TYÖN JA ARJEN ÄÄNTÄ PÄÄTÖKSENTEKOON

Kaikki on pidettävä mukana! 

 

Olen 33-vuotias isä, varavaltuutettu ja ay-aktiivi Jokelasta. Sukuni on asunut Pohjois-Tuusulassa 1700-luvun loppupuolelta lähtien. Perheeseeni kuuluu vaimo sekä 5- ja 7-vuotiaat tyttäret. Koulutukseltani olen levyseppähitsaaja. Työskentelen Kellokoskella rautarakennefirmassa hitsaajana. Vapaa-aikani kuluu oman kodin kimpussa, omakotitalossa kun on aina joku nurkka kesken.

Kunnan hallittu kasvu on keino, jolla palveluiden tarjonta turvataan. Viimeistään nyt lisäraiteiden myötä on ymmärrettävä Jokelan sijainti pääradan varrella ja osattava hyödyntää sen tuomat mahdollisuudet. Politiikassa minulle tärkeitä asioita ovat solidaarisuus ja tasa-arvo. Olen ääni lapsille ja muille, kenen ääni ei kuulu päätöksenteossa. Kaikki on pidettävä mukana!  Haluan osaltani olla mukana rakentamassa parempaa huomista lapsilleni ja heidän lapsilleen, edeltäviä sukupolvia unohtamatta. 

 

takaisin nimiluetteloon

 

 

Kiitos, että olitte ehdolla kuntavaaleissa 2021

Eronen Tuukka

Gustafsson Jouni

Gustafsson Reetta 

Hagström  Jari

Huovinen Jouko 

Kaarlejärvi Markku

Lehtonen Pirjo 

Tikkanen Joona 

Udd Heli

Åhs Niina-Liis

 

 

Tuukka Eronen

Eronen  Tuukka

TAVOITTEENA PAREMPI

Olen 26-vuotias opiskelija ja demari, joka on asunut koko elämänsä Jokelassa. Opiskelen Helsingin yliopistossa kuudetta vuotta pääaineenani historia, minkä lisäksi suoritan sivuaineinani yhteiskuntaopin ainekokonaisuutta ja aineenopettajaopintoja. Opiskelujeni ohessa olen tehnyt sijaiskeikkoja eri kouluissa pääkaupunkiseudulla aina sopivan tilaisuuden tullen. Edellisten lisäksi olen aktiivisesti mukana monenlaisten erilaisten järjestöjen toiminnassa yliopistollani, puolueeni piirissä ja muualla, koska haluan olla tekemässä yhteiskunnasta parempaa. Hyödynnän erilaisia yhteyksiä, jotta voin asua yhä Jokelassa. Harrastan pianonsoittoa paikallisessa kansalaisopistossa, minkä lisäksi kävelen ja kirjoitan lyhyitä tarinoita. Tähtään tulevaisuudessa siihen, että valmistuttuani voin opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia yläasteella tai lukiossa.

Ehdokkaana minulle on tärkeää, että kuntalaisten mielipiteitä oikeasti kuunnellaan paitsi vaalien aikana myös vaalien välissä. Tästä syystä minulle tärkeät arvot ovat edustettuina kampanjassani, minkä lisäksi käyn reilua vaalikamppailua hyvässä hengessä monissa eri kanavissa tavoitettavuuden vuoksi. Tuusulassa pitäisi kehittää kuntalaisten elämänlaatuun liittyviä asioita, kuten julkisen liikenteen yhteyksiä, sillä ne ovat ratkaisevia, jotta mahdollisimman monenlaiset ihmiset haluavat asua tämän kunnan alueella.

Tulevalla vaalikaudella haluan edistää liikenneasioita, työllistymistä ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluita, kuten koulutusta ja liikuntapaikkojen laatua. Minut tulisi valita valtuustoon, jotta valtuustoon saataisiin uuttera työmyyrä, uudenlaisia näkemyksiä ja kunnan positiiviselle kehitykselle tärkeää nuorten aikuisten ääntä.

Tuukka Eronen, opiskelija

 

takaisin nimiluetteloon

Jouni Gustafsson

Jouni Gustafsson, toiminnanjohtaja Jäniksenlinnasta

 

Korona – yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden rasituskoeKorona-epidemia on vienyt meidät erillemme, mutta uskon ja toivon että olemme yhteisen koettelemuksen jälkeen henkisesti lähentyneet.

Koronaepidemian akuutista vaiheesta selviydyttyämme on jälleenrakennuksen aika, jossa huolehditaan heikoimmatkin mukaan.

Nyt talouden ajauduttua epidemian rajoitusten takia syvään taantumaan,
kohtaa lomautukset ja työttömyys hyvin suurta määrää suomalaisistakin.

Meillä ei ole varaa jättää heitä siinäkään jaetun niukkuuden aikana oman onnensa varaan.

Pitkäaikaistyöttömien, työttömien nuorten ja kuntoutujien työelämään mukaan ottamisessa tullaan mittaamaan keskinäisen solidaarisuutemme määrä.

Kukaan ei voi tietää milloin on itse tuen tarpeessa.

Vuosi 2021 voidaan nähdä tulevaisuuden historian kirjoituksessa käännekohtana
jonka jälkeen ihmiskunta kääntyi kohti yhteisöllisempää, vastuullisempaa ja solidaarisempaa maailmaa.

Jälleenrakennuksen tulee olla myös yhteistä ympäristöä kunnioittavaa ja hiilineutraalia.
Luovuudella löydämme uudet paremmat tavat järjestää hallintoa, palveluja ja lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. Siksi olen ehdolla.

0400 805394

Linkki Facebook sinulle 

https://m.facebook.com/JouniGustafssonSosialidemokraatti/?tsid=0.09792706576485266&source=result

 

takaisin nimiluetteloon

Reetta Gustafsson

Reetta Gustafsson, abiturientti Jäniksenlinnasta

 

kaikille kuntalaisille saavutettavat palvelut, joihin on helppo päästä

Olen tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuva nuori. Harrastan maalaamista ja valokuvausta. Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, koska haluan vaikuttaa konkreettisesti kotikuntani asioihin. On tärkeää tarjota kaikille kuntalaisille saavutettavat palvelut, kuten toimiva joukkoliikenne ja laadukkaat terveyskeskuspalvelut. Heikoimmassa asemassa olevia täytyy aina auttaa. Pidetään huolta, että mielenterveyspalveluihin on helppo päästä ettei kukaan jää potemaan ongelmiaan yksin. Annetaan nuorille myös mahdollisuus toteuttaa itseään taiteen ja kulttuurin keinoin, näin parannetaan nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

 

 

 

 

 

takaisin nimiluetteloon

Jari Hagström

Jari Hagstöm

 

RADANVARREN ASUKKAIDEN

ÄÄNI KUULUVIIN

Olen perheenisä ja yrittäjä Nuppulinnasta. Työskentelen yrittäjänä maanrakennusalalla. Ennen yrittäjäksi ryhtymistäni työskentelin samalla alalla. Olin silloin työsuojeluvaltuutettuna sekä luottamusmiehen tehtävissä.

Olen yli kahdenkymmen vuoden ajan katsellut sivusta kuinka meiltä radanvarren asukkailta vain viedään palveluita. Kun aikoinamme muutimme Nuppulinnaan, täällä oli kauppa ja baari ja junaseisake. Nyt on vain ”junanjäljet”. Nyt kun pitäisi aikuisten päästä omiin töihinsä, lasten kouluun ja opiskelemaan ja ikäihmisten omille asioilleen, niin millä mennä? HSL:n reitit ja vaihtoyhteydet tarjoavat haja-asutusalueiden asukkaille usein varsin hitaita yhteyksiä monine vaihtoineen ja palvelevat huonosti varsinkin ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Haluan uskoa, että radanvarsialueita halutaan kehittää eteenpäin, ei taaksepäin. Toimiva julkinen liikenne, jonka aikataulut ja vaihtoyhteydet pelaavat on meille radan varren ihmisille tärkeä asia. Töihin, opintoihin ja asioimaan pitää päästä myös julkisilla.

Peruspalveluiden käyttö ja saatavuus täytyy turvata

kaikille.

Jari Hagström

yrittäjä, Nuppulinna

 

takaisin nimiluetteloon

Jouko Huovinen

Huovinen Jouko

 

PIENIKIN TUKI VOI AUTTAA

Olen ollut kuljetusalalla nelisenkymmentä vuotta. Pääasiassa linja-autokuskina, mutta myös kuorma-autonkuljettajan. Aiemmin  olin mukana myös AKT:n paikallistoiminnassa. Olen asunut Jokelassa vuodesta 1981, mitä nyt tein vajaan kymmenen vuoden ajan lenkin Hyvinkäälle. Nyt olen työväentalolla talonmiehenä.

Jokela on mukava ja rauhallinen paikka asua ja sellaisena toivottavasti pysyykin.

Joukkoliikenneasiat kiinnostavat tietenkin, kun sitä puolta on ikänsä tehnyt. Pesti yksilövalmentajana työtoimintakeskuksessa antoi toisenlaista kokemusta ja ajatuksen aihetta. Siinä työssä oli apua, että on koko työelämän ollut ihmisten kanssa tekemisessä. Siellä näki, miten elämä voi eri syistä lähteä huonoon suuntaan, ja että joskus oikeaan saatu tuki, vaikka pienikin, voi auttaa paljonkin. Tuettu ja ohjattukin työ antaa elämään sisältöä ja ryhtiä sekä sosiaalisia kontakteja, vaikkei tie säännölliseen palkkatyöhön aukeaisikaan.

Jouko Huovinen

talonmies, autonkuljettaja

Jokela

 

takaisin nimiluetteloon

Markku Kaarlejärvi

Kaarlejärvi Markku

 

NUORISOPALVELUJA

JA LIIKUNTAPAIKKOJA

Olen 53-vuotias työsuojeluvaltuutettu. Asun Vanhassakylässä.

Harrastan mökkeilyä ja olen aktiivinen penkkiurheilija. Tuusulassa tulisi kehittää kaavoitusta, nuorisopalveluja ja liikuntapaikkoja.

Koko kuntaa tulisi kehittää tasapuolisesti unohtamatta Pohjois-Tuusulaa.

Markku Kaarlejärvi

työsuojeluvaltuutettu

Vanhakylä

Pirjo Lehtonen

Pirjo Lehtonen, varhaiskasvatuksen asiantuntija Kellokoskelta

                                          

HUOLEHDITAAN LAADUKKAASTA TOIMINNASTA JATKOSSAKIN

Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen laatu on Tuusulassa hyvällä tasolla. Tästä tulee huolehtia myös jatkossa ja kuntastrategian mukainen tavoite  "Tuusula on kasvatuksen ja opetuksen kärkikunta" tulee pitää kirkkaana sekä mielessä että teoissa myös jatkossa. 

Nuorten mahdollisuuksista koulutukseen, harrastustoimintaan ja mahdolliseen tuen tarpeeseen tulee huolehtia. Lapsille ja nuorille suunnattuihin toimintoihin  ja palveluihin panostaminen on "vanhan kansan" sanonnan mukaan "kuin pistäisi rahaa pankkiin" . Pidetään siis kaikki mukana eikä anneta yhdenkään lapsen tai nuoren syrjäytyä!

Korona-aika on osoittanut liikuntamahdollisuuksien ja kulttuuritarjonnan merkityksen ja arvon. Paljon on Tuusulassa jo kiinnitetty huomiota asianmukaisiin liikuntapaikkoihin ja tämän pitää jatkua myös tulevaisuudessa. Liikuntamuodot vaihtelevat vuosien kuluessa ja näihin muuttuviin tarpeisiin tulee vastata.

Hyvä varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio-opetus, hyvät nuorisopalvelut sekä mahdollisuudet pitää yllä hyvinvointia liikkumisen ja kulttuuritarjonnan avulla ovat minulle tärkeitä asioita, joiden eteen olen valmis tekemään töitä jatkossakin.

Pirjo on naimisissa, 3 aikuisen lapsen äiti ja 3 lapsenlapsen mummi

 

takaisin nimiluetteloon

 

Joona Tikkanen

Joona Tikkanen, artesaanipuuseppä Jokelasta

 

Kulttuurin tuottamisen mahdollistaminen - mielekästä osallistamista - merkityksen kokemista

Olen 29-vuotias uusi tulokas kunnallispolitiikkaan. Koulutukseltani olen Puuseppä. Minulle sydäntä lähellä ovat kulttuuri ja taiteet. Koen varsinkin nykyaikaisemman kulttuurin tukemisen tärkeänä.

Minun mielestäni kulttuurin tuottamisen edesauttaminen  on paras väline osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattamiselle.

Kunta pystyy tarjoamaan terveyspalveluita, koulutuksia ja muita resursseja jotka ovat keskeisiä hyvinvoinnille, mutta tärkeä osa Hyvinvointia on Merkitys joka isolta osalta syntyy Osallisuudesta.

Merkitys on ajassamme katoava piirre joka on oire Osallisuuden ja Yhteisöllisyyden katoamiselle. Tässä ajassa on vaikea kokea yhteisiä asioita Merkitykselliseksi.

Koen että on tärkeää pyrkiä lisäämään mahdollisuuksia mielekkääseen osallistumiseen kunnan toimintaan ja yhteisöllisyyden luomiseen kaikennäköistä kulttuuria kuten musiikkia, kuvataidetta ja teatteria tukemalla.

Esimerkiksi järjestettävä tiloja ja koulutuksia, tuettava sekä toimittava aktiivisesti yhteistyössä kulttuurialan yhdistysten kanssa ja järjestäen esiintymistilaisuuksia uusille tulijoille kuten bändi-illat ja taidenäyttelyt pystymme madaltamaan kynnystä taiteen tekemiselle sekä oman merkityksen luomiselle.

 

takaisin nimiluetteloon

Heli Udd

Heli Udd, aktiivinen yhdistystoimija Kellokoskelta

 

Palveluiden säilyminen omalla kylällä on tärkeää, jotta jo täällä asuvat keski-ikäiset ja vanhemmat pysyvät Tuusulassa

Olen Heli Udd Kellokoskelta. Koulutukseltani olen merkonomi. Lapseni olen kasvattanut jo aikuisiksi ja työssäni yksityisenä perhepäivähoitajana olen ollut monen lapsen kasvussa mukana. Nyt asun mieheni kanssa kahdestaan mutta tiiviisti yhteyttä pitäen lapsiin. Nykyisin en ole työelämässä terveyssyistä. Terveys ei kuitenkaan estä yhteisiin asioihin vaikuttamista. Pikemminkin se avaa uusia näkökulmia.

Politiikassa olen ollut pitkään mukana. Aluksi se oli vastapainoa lasten kanssa olemiselle, mutta myös tärkeä vaikutin oli vaikuttamismahdollisuus tehtäviin päätöksiin.
Kokemusta minulla on monesta lautakunnasta vuosien varrelta. Viimeisimpänä olen ollut varajäsenenä kasvatus ja sivistyslautakunnassa ja toiminut Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimissä. Lisäksi olen kirkkovaltuutettu ja hautaustoimen johtokunnassa mukana. Olen osallistunut kokouksiin tunnollisesti.

Itse pohdin, onko Tuusula loppuelämäni asuinpaikka. Onko ikääntyneenä ilman autoa mahdollista pärjätä? Onko tarjolla sopivia, mahdollisesti esteettömiä asuntoja? Kunta houkuttelee uusia asukkaita päiväkodeilla ja kouluilla. Entä me täällä jo asuvat keski-ikäiset ja vanhemmat? Miksi meidän pitäisi pysyä Tuusulassa? Terveenä ollessa ei mieti, kuinka sairaana ja raihnaisena palvelut on saavutettavissa vai saako niitä jopa kotiin. Vaatiiko tulevaisuuden palvelujen saavuttaminen digitaitoja? Palveluiden säilyminen omalla kylällä on tärkeää.

Kuitenkaan elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan ja tapaturmat ja sairaudet muuttavat myös nuorempien elämää. Entä miten sairauksia voitaisiin ennaltaehkäistä? Moni sairaushan on myös hyvillä elintavoilla vältettävissä ja näin myös saadaan yhteiskunnalle säästöjä. Mikä houkuttelisi ihmiset sohvilta ja ruutujen äärestä liikkumaan ja laittamaan terveellistä ruokaa?

Minun elämääni ei jaeta somessa vaan todellisessa elämässä. Seuraan silti somea olematta siitä riippuvainen.

Tällä hetkellä elämääni tuo sisältöä lapsenlapsi ja harrastukset, joista korona-aikanakin olen pystynyt jatkamaan käsitöitä ja lukemista. Olen aktiivisesti mukana useissa yhdistyksissä mm Martat ja Omakotiyhdistys.

 

takaisin nimiluetteloon

Niina-Liisa Åhs

Niina-Liisa Åhs, sairaanhoitaja Kellokoskelta

 

"Ei missään muissa kaupungeissa tai kylissä, tunnu kuin täällä, kotikylän sylissä"

"Olen Niina-Liisa, 43 vuotias sairaanhoitaja. Asun Kellokoskella kahden kissani Torstin kanssa. Lähiperheeseeni kuuluuvat myös isäni, äitini, pikkuveljeni vaimonsa kanssa ja pikkusiskoni. Veljenlapsien myötä olen saanut yhden parhaista rooleista, olla täti.

Olen Kellokosken kasvatti, täältä maailmalle lähtenyt, tänne aina palannut niin Lontoosta kuin Oulustakin. Tämän tunnen turvalliseksi ja hyväksi paikaksi elää ja olla.

Kissa, kädentaidot, kulttuuri, kipot ja Kellokoski eli Torsti, taiteilu, teatteri, Tupperware ja Tuusula ovat elämäni kiinnekohtia, joista ammennan voimani ja joiden puolesta olen valmis laittamaan itseni likoon.

 • Kissani Torsti jakaa arjen kanssani ja eläinten asiat ovat sydämelläni päivittäin.
 • Kädentaidot eli taiteilu ovat arjessani vahvasti läsnä. Mahdollisuus harrastaa niitä kodin ulkopuolella mutta lähellä on varsinkin erityisryhmille tärkeä osa arkea ja sen mielekkyyttä.
 • Teatteri on vienyt minut mennessään, osa mielekästä arkeani on olla tekemässä kulttuurielämyksiä muille niin lavalla kuin sen takana. Teatteri jos mikä on ryhmätoimintaa kuten vaikuttaminenkin, yhdessä onnistutaan!
 • Ja ne kipot, jotta elämä olisi helpompaa. Niiden myötä tuon esille ekologisempaa elämäntapaa kestävän kehityksen avulla, jotta voisimme jättää jälkeemme puhdasta maailmaa.
 • Kellokoski - Tuusula on lähtökohta, koti, yhdessä parempi ️

Viidennen polven kellokoskelaisena haluan olla kehittämässä kylän elinvoimaisuutta osana Tuusulaa. Päivittäisten palveluiden saatavuus kaikenikäisille mahdollistaa monipuolisen ikäjakauman ja siten myös Kellokoskelaisen verenperinnön ja historian siirtymisen meidänkin jälkeemme.

Sairaala ja sen potilaat ovat aina olleet osa Kellokoskea. Sairaalan alasajon myötä on tärkeää yhdessä ylläpitää samaa laajaa hyväksyvää ilmapiiriä eri erityisryhmiä kohtaan- Tuusula on kaikille hyvä paikka elää!

Pidän erityisen tärkeänä, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus saada sosiaali- ja terveystoimen palveluita helposti ja oireenmukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä laadusta tinkimättä ja ihmistä leimaamatta.

Käytän itse autottomana paljon julkista liikennettä ja tällä hetkellä se on helppoa Kellokoskelta etelään päin.  Linja-autot kulkevat vähintään kerran tunnissa ja niiden aikataulut on suunniteltu toimiviksi junayhteyksien kanssa. Kehitettävää on kuitenkin yhteyksissä pohjoiseen päin, yhteydessä Jokelan ja Kellokosken välillä ja siitä seuraten yhteydessä Hyvinkään sairaalaan ja etelän päässä yhteydet Hyrylän keskustasta lähiympäristöön. Työmatkaliikenne julkisilla myös virka-ajan ulkopuolella tulisi olla sujuvaa. Aikataulutietojen saatavuus kaikenikäisille mahdollistaa yhteyksien käyttämisen.

"Ei missään muissa kaupungeissa tai kylissä, tunnu kuin täällä, kotikylän sylissä"

 

takaisin nimiluetteloon

 

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -tilaisuuteen

Aihe: Henkilön Maila Tikkanen Teams-kokous
Aika: 11.4.2021 15.45.00

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella


Webinaari

Pohjois-Tuusulan sosialidemokraatit yhdistäneet voimansa

Pohjois-Tuusulassa toimineet kaksi sosialidemokraattista paikallisyhdistystä ovat yhdistäneet voimansa ja liittyneet yhteen. Jokelan ja Kellokosken Työväenyhdistykset ovat yhdistyneet Pohjois-Tuusulan Demarit ry:ksi keväällä 2020. Tavoitteena on vahvistaa kunnan pohjoisten kylien ja haja-asutusalueiden painoarvoa Tuusulan kuntapolitiikassa samalla säilyttäen molempien yhdistysten yli satavuotisen historian tuoma kokemus ja saavutukset.

Kuntavaalit ovat huhtikuussa ja tulevalla vaalikaudella keskeisiä asioita ovat mm Jokelan ja Kellokosken terveysasemien kohtalo ja Pasila-Riihimäki lisäraiteen toisen vaiheen Purola-Jokela-Hyvinkää rakentamisen vauhdittaminen. Kellokoskella keskeinen kylän kehittymiseen vaikuttava asia on sairaala-alueen tulevaisuus sekä keskustan kehittäminen. Jokelassa vastaavasti koulu- ja päiväkotitilojen tulevaisuusratkaisut sekä paikallisjunayhteyksien lisääminen lisäraiteen valmistumisen myötä.

Molemmissa kylissä on vauhditettava kaavoitusta asukasmäärän kasvun turvaamiseksi. Kaavoitus on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti Etelä-Tuusulaan. Haluamme nostaa erityisesti esiin elinkaariasumisen uudet ratkaisut. Nyt on pohjoisen Tuusulan vuoro, jossa on sekä liikenteelliset että yritystoiminnan kannalta hyvät edellytykset kasvulle.

Kylien kehittämisen ja yhteistyön kannalta tärkeää on toimiva yhteistyö ja kyläläisten aktiivinen osallistuminen sekä ideointiin että vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. Tuleviin kuntavaaleihin Pohjois-Tuusulasta pitää saada vahva joukko eri ikäisiä ja erilaisen taustan omaavia ehdokkaita. Kutsumme ehdokkuudesta kiinnostuneita mukaan yhteiseen työhön ja laatimaan yhteisiä tavoitteita tulevalla vaalikaudelle Pohjois-Tuusulan kehittämiseksi. Lisätietoja antavat allekirjoittaneet.

Pohjois-Tuusulan Demarit ry

Kyösti Lehtonen, puheenjohtaja                            Jori Enroth, varapuheenjohtaja             

kyostile@kolumbus.fi                                             jori.enroth@hotmail.com

 

Keski-Uudenmaan aluevaaliohjelma

Keski-Uudenmaan demareiden aluevaaliohjelma korostaa ihmislähtöisyyttä niin palveluissa kuin johtamisessa.

 • Keskeiset näkökulmat on koottu kuuteen teemaan:
 • Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan
 • Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen
 • Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa
 • Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden
 • Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä
 • Asukkaat ovat ohjaksissa

 

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa päästään käynnistämään tutulta pohjalta: yhdessä kuuden kunnan kanssa perustetun Keski-Uudenmaan soten sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työn pohjalta”, toteaa Keusoten valtuuston varapuheenjohtaja Sirkka Rousu Nurmijärveltä. Rousu toimii myös hyvinvointialuetta valmistelevan Vate-ryhmän poliittisessa seurantaryhmässä. 

Meidän on muita Uudenmaan alueita ajatellen paljon helpompi ottaa hyvinvointityön seuraavat askeleet. Esimerkiksi sama henkilöstö jatkaa ja palvelut toimivat kuten aiemminkin myös tässä siirtovaiheessa 1.1.2023. Kun meidän ei tarvitse täällä aloittaa alusta, voimme keskittyä yhdessä parantamaan ja kehittämään toimintaa”, Rousu jatkaa. Vuoden 2023 alusta Hyvinvointialueella on työssä reilut 4000 ammattilaista huolehtimassa alueen 200 000 asukkaan palveluista. 

 

 

Hyvinvointialue toimii jatkossakin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja eri kumppaneiden kanssa. Suuri osa sote- ja pelastuspalveluista tuotetaan hyvinvointialueen oman henkilöstön toiminnalla, jota yksityiset toimijat ja kolmas sektori hyvin täydentävät”, kuvaa Kyösti Lehtonen SDP:n Keski-Uudenmaan aluevaaleja valmistelevan ryhmän vetäjä Tuusulasta. 

SDP:n ehdokkaiksi on kaikista kuudesta kunnasta löydetty osaavia ja asioihin perehtyviä ihmisiä, ja ehdokaslista on jo lähes täysi. Hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyse paitsi arvoista, myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita”, hän summaa.

Kirjoitimme yhteisen tarinallisen vaaliohjelman asioista, jotka ovat merkityksellisiä asukkaille ja sote-palvelujen asiakkaille sekä henkilöstölle. Tarinalla konkretisoimme Keski-Uudenmaan näkökulmasta puolueen ohjelmaa  – Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on”, jatkaa Lehtonen. 

Keski-Uudenmaan demareiden tavoitteena on, että asukas pääsee hoidon ja palvelutarpeen arviointiin viiveettä olipa kyse fyysisestä vaivasta tai mielenhyvinvoinnista. Asukas saa yhteyden vaivattomasti terveydenhuollon hoitovastaavaan tai sosiaalipalvelujen omatyöntekijään, ja siten kuin hänelle on mahdollista – puhelimella, asioimalla toimipisteessä, nettipalveluna. Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asukas ottaa yhteyttä ja kiireettömään hoitoon päästään viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Hoito- ja kuntoutuspolku suunnitellaan aina asukkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan joustavasti. 

Palvelupisteet tulee sijaita helppojen kulkuyhteyksien päässä. Erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavien palvelujen saatavuus ja laatu varmistetaan. Kun sairauden tai vamman takia arki on hyvin riippuvainen palvelujen toimivuudesta, tämä on erityisen tärkeää. 

“Henkilöstön hyvinvointi ja riittävyys on keskeisintä palveluissa. Myös Keski-Uudellamaalla tulee palkkojen harmonisointiin varata riittävät määrärahat, jotta palkkaus toteutuu oikeudenmukaisesti – sote-henkilöstöähän siirtyy Hyvinvointialueen palvelukseen Keusoten lisäksi myös Eteva:sta ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä”, toteaa Rousu. Henkilöstön edustajien tulee olla mukana hyvinvointialueen päätöksenteossa. Johtamisen tulee olla ihmislähtöistä ja tukea tiimien työtä.

Pelastuspalvelut nimensä mukaisesti pelastavat: onnettomuustilanteissa pelastusyksikön tulee saapua paikalle viiveettä. “Pelastustoimen osalta tehdään yhteistyösopimus Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa. Vantaahan toimii tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen isäntänä – toiminta jatkuisi näin kuten aiemminkin”, kuvaa Lehtonen. 

“Rakennamme yhteistä hyvinvointialueen tarinaamme asukkaiden kanssa –  moni asiahan on meillä jo hyvin. Sosialidemokraattien aluevaltuutetut edistävät ohjelman tavoitteiden toteuttamista – ihmislähtöisesti ja ihmisten kanssa ratkaisuja etsien”, toteaa Lehtonen.

Kyösti Lehtonen, Keski-Uudenmaan demarit -aluevaalityöryhmän puh.johtaja, Tuusula

Sirkka Rousu, Hyvinvointialuetta valmistelevan poliittisen seurantaryhmän jäsen ja Keusoten valtuuston varapj., Nurmijärvi

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

VAALIOHJELMA
 

Pidetään huolta Tuusulasta
- Tuusula pitää huolta meistä!

 

Sosialidemokraattien vaalitavoitteet Tuusulassa:


Arjen palvelut asukaslähtöisesti, kasvu tukemaan palveluiden kehittämistä

 

Päättyvällä valtuustokaudella saimme yhteistyössä toteutettua pormestariohjelman tavoitteet lähes kokonaan. Se on hyvä pohja Tuusulan tulevalle kehittämiselle. Kunnan kasvu on lähtenyt usean vuoden pysähtyneisyyden jälkeen liikkeelle ja tavoitteena on sen jatkuminen.

SDP on Tuusulassa yhteistyön ja kehityksen luottopakki. Haluamme kehittää Tuusulaa hyvän elämän kunnaksi, joka tarjoaa asukkailleen erilaisia asumismuotoja ja hyvät peruspalvelut.

 

Hyvää elämää Tuusulassa

 • Haluamme kehittää tuusulalaisten arjen palveluita kuntalaisten tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet huomioiden.   
 • Haluamme elinkaariajattelulla mahdollistaa kaikkien ikä- ja erityisryhmien hyvän elämän Tuusulassa.
 • Pidämme huolta tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveysasemat on säilytettävä.   
 • Haluamme, että Tuusula on myös tulevaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.
 • Monipuolinen kouluverkko on Tuusulan vahvuus.
 • Huolehdimme lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tulevaisuus on meille tärkeä!
 • Sisäilmaongelmissa nollatoleranssi.
 • Haluamme kehittää liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Harrastaminen ei saa olla rahasta kiinni.
 • Arvostamme kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Kehitämme osallistavaa toimintaa edelleen.
 • Haluamme lisätä arjen turvallisuutta. Se muodostuu hyvistä palveluista, hyvästä ympäristöstä, ja siitä että jokainen tietää saavansa apua sitä tarvitessaan.
 • Kuntakeskusten ja asuinalueiden on oltava viihtyisiä ja hyvin hoidettuja.
 • HSL-yhteistyötä ja alueemme liikenneyhteyksiä on kehitettävä.
 • Pidetään kaikki mukana, ei tilaa syrjäytymiselle!  

 

Kasvu mahdollistaa kuntapalveluiden parantamisen ja kehittäminen
         

Julkisten palveluiden kehittäminen vaatii riittävän verokertymän. Kaupallisten palveluiden kehittämisen perusedellytys on kunnan väestön riittävä kasvu.

 • Kunnan tasapuolinen yritys- ja asuntokaavoitus ja paikallisten erityispiirteiden huomioiminen takaavat kylien elinvoimaisuuden.
 • Kasvua tukemaan tarvitaan riittävä yritys- ja asuntotonttivaranto, jossa eri alueet ja asumismuodot ovat hyvin edustettuna.

Kuntakeskusten ja kylien omaleimaisuutta tuettava, jossa tavoitteina:                         

JOKELA on viihtyisä puutarhakaupunki, jossa asutaan lähellä palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä

KELLOKOSKI on viihtyisä historiaansa arvostava maaseutumainen kyläyhteisö, jossa on hyvät lähipalvelut ja liikuntamahdollisuudet

HYRYLÄ on dynaaminen kuntakeskus

RIIHIKALLIO tarjoaa asukkailleen peruspalvelut ja luonnonläheisyyttä samassa paketissa

LAHELA  Koulu- ja kauppapalvelujen kehittämiseen vauhtia!

MATTILA-KIRKONKYLÄ  Kirkonkylän kampuksen rakentaminen tuo parannuksen päivähoito- ja koulupalveluihin

  Me pidämme huolta Tuusulasta!                     SDP-Tuusula

 • Haluamme kehittää ja tuottaa palveluja jokaiselle tuusulalaiselle hänen elämäntilanteestaan riippumatta
 • Haluamme ns. elinkaariajattelulla mahdollistaa kaikkien ikä- ja erityisryhmien asumisen Tuusulassa
 • Haluamme, että Tuusula on myös tulevaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta
 • Emme hyväksy sisäilmaongelmia kunnan rakennuksissa
 • Tuusulan monipuolinen kouluverkosto on säilytettävä
 • Haluamme panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin
 • Haluamme säilyttää monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Harrastaminen ei saa olla rahasta kiinni!
 • Tuusulalle tyypillinen kulttuurin ja yhteisöllisyyden arvostus tulee säilyttää
 • Haluamme asukkaiden kokevan, että Tuusulassa on turvallista elää
 • Kuntakeskusten ja asuinalueiden on oltava viihtyisiä ja hyvin hoidettuja

Kasvu mahdollistaa kuntapalvelujen parantamisen ja kehittämisen

Kaupallisten palvelujen kehittämisen perusedellytys on kunnan väestöpohjan riittävä kasvu. Julkisten palvelujen osalta perusedellytys on riittävä verokertymä

 • Kunnan tasapuolinen asunto- ja yrityskaavoitus ja paikallisten erityispiirteiden huomioiminen takaavat kylien elinvoimaisuuden
 • Kasvua tukemaan tarvitaan sopiva/riittävä asunto- ja yritystonttivaranto, jossa eri alueet ja asumismuodot ovat tasapuolisesti edustettuina

Pohjois-Tuusulan Demarit -  Oikopolkuja

Katso tuoreet SDP uutiset   Uudenmaan piiristä sdp.uusimaa.fi/    ja  valtakunnalliset  SDP.fi  ja tutustu myös Eteläisessä Tuusulassa toimivaan Tuusulan Demarit ry:hyn

 

Liity Jäseneksi Pohjois-Tuusulan Demareihin

Vieraskynässä Merja Mäkisalo-Ropponen: Tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan lisää (24.11.2022)

Eduskunta käsitteli viime keskiviikkona Työelämä ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta nyt syksyllä annettua yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomusta, jossa jälleen kerran painottuvat vammaisten syrjintää koskevat asiat. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva…

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen synkimpiä epäkohtia  (21.11.2022)

Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta koskettaa liian monen tytön ja naisen elämää sekä vaarantaa heidän oikeuksiansa. Suomalaisista 16–74-vuotiaista 75 % on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista…

Pirkanmaan Demarinaiset: Pirkanmaan hyvinvointialueen on onnistuttava alusta alkaen 1.1.2023 (21.11.2022)

Suomen kaikkien aikojen suurin muutos sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa toteutuu muutaman viikon kuluttua. Kuntien vastuulta palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastattaviksi. Miljoonien ihmisten tiedot…

Pirkanmaan Demarinaiset: Lasten oikeuksien toteutuminen on yhteinen vastuumme (21.11.2022)

Marraskuun kolmatta viikkoa on vietetty lasten oikeuksien viikkona, joka huipentuu Lasten oikeuksien päivään sunnuntaina 20.11. Yksi konkreettinen merkki lasten oikeuksien viikosta oli perjantaina 18.11., jolloin…

Naiset ja lapset sodan jaloissa – Teoilla on merkitystä (16.11.2022)

Tuki Afganistanin ja Ukrainan naisille ja lapsille Maailma, jossa naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisesti, on hyvä kaikille. Erityisesti sotaa käyvissä ja sotaan joutuneissa maissa naisten oikeudet…

Vastaavan uutispalstan kuin yläpuolella saat Työkaluvalikosta sivun yläreunasta. Ylläolevan esimerkin voit poistaa tai muuttaa uutisten sisällöt vastaamaan yhdistyksenne toimintaa.

Löydät lisäinfoa ohjeistosta ja saat apua aina myös asiakaspalvelultamme.