Keski-Uudenmaan aluevaaliohjelma

11.12.2021

Keski-Uudenmaan demareiden aluevaaliohjelma korostaa ihmislähtöisyyttä niin palveluissa kuin johtamisessa.

  • Keskeiset näkökulmat on koottu kuuteen teemaan:
  • Palvelut läheltä ja riittävinä oikeaan aikaan
  • Huolenpito osaavasta henkilöstöstämme ja hyvä johtaminen
  • Elämäntilanteeni ja tarpeeni otetaan huomioon palveluissa
  • Monipuoliset palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden
  • Arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viiveetöntä
  • Asukkaat ovat ohjaksissa

 

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa päästään käynnistämään tutulta pohjalta: yhdessä kuuden kunnan kanssa perustetun Keski-Uudenmaan soten sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työn pohjalta”, toteaa Keusoten valtuuston varapuheenjohtaja Sirkka Rousu Nurmijärveltä. Rousu toimii myös hyvinvointialuetta valmistelevan Vate-ryhmän poliittisessa seurantaryhmässä. 

Meidän on muita Uudenmaan alueita ajatellen paljon helpompi ottaa hyvinvointityön seuraavat askeleet. Esimerkiksi sama henkilöstö jatkaa ja palvelut toimivat kuten aiemminkin myös tässä siirtovaiheessa 1.1.2023. Kun meidän ei tarvitse täällä aloittaa alusta, voimme keskittyä yhdessä parantamaan ja kehittämään toimintaa”, Rousu jatkaa. Vuoden 2023 alusta Hyvinvointialueella on työssä reilut 4000 ammattilaista huolehtimassa alueen 200 000 asukkaan palveluista. 

 

 

Hyvinvointialue toimii jatkossakin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja eri kumppaneiden kanssa. Suuri osa sote- ja pelastuspalveluista tuotetaan hyvinvointialueen oman henkilöstön toiminnalla, jota yksityiset toimijat ja kolmas sektori hyvin täydentävät”, kuvaa Kyösti Lehtonen SDP:n Keski-Uudenmaan aluevaaleja valmistelevan ryhmän vetäjä Tuusulasta. 

SDP:n ehdokkaiksi on kaikista kuudesta kunnasta löydetty osaavia ja asioihin perehtyviä ihmisiä, ja ehdokaslista on jo lähes täysi. Hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyse paitsi arvoista, myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita”, hän summaa.

Kirjoitimme yhteisen tarinallisen vaaliohjelman asioista, jotka ovat merkityksellisiä asukkaille ja sote-palvelujen asiakkaille sekä henkilöstölle. Tarinalla konkretisoimme Keski-Uudenmaan näkökulmasta puolueen ohjelmaa  – Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on”, jatkaa Lehtonen. 

Keski-Uudenmaan demareiden tavoitteena on, että asukas pääsee hoidon ja palvelutarpeen arviointiin viiveettä olipa kyse fyysisestä vaivasta tai mielenhyvinvoinnista. Asukas saa yhteyden vaivattomasti terveydenhuollon hoitovastaavaan tai sosiaalipalvelujen omatyöntekijään, ja siten kuin hänelle on mahdollista – puhelimella, asioimalla toimipisteessä, nettipalveluna. Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asukas ottaa yhteyttä ja kiireettömään hoitoon päästään viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Hoito- ja kuntoutuspolku suunnitellaan aina asukkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan joustavasti. 

Palvelupisteet tulee sijaita helppojen kulkuyhteyksien päässä. Erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavien palvelujen saatavuus ja laatu varmistetaan. Kun sairauden tai vamman takia arki on hyvin riippuvainen palvelujen toimivuudesta, tämä on erityisen tärkeää. 

“Henkilöstön hyvinvointi ja riittävyys on keskeisintä palveluissa. Myös Keski-Uudellamaalla tulee palkkojen harmonisointiin varata riittävät määrärahat, jotta palkkaus toteutuu oikeudenmukaisesti – sote-henkilöstöähän siirtyy Hyvinvointialueen palvelukseen Keusoten lisäksi myös Eteva:sta ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä”, toteaa Rousu. Henkilöstön edustajien tulee olla mukana hyvinvointialueen päätöksenteossa. Johtamisen tulee olla ihmislähtöistä ja tukea tiimien työtä.

Pelastuspalvelut nimensä mukaisesti pelastavat: onnettomuustilanteissa pelastusyksikön tulee saapua paikalle viiveettä. “Pelastustoimen osalta tehdään yhteistyösopimus Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa. Vantaahan toimii tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen isäntänä – toiminta jatkuisi näin kuten aiemminkin”, kuvaa Lehtonen. 

“Rakennamme yhteistä hyvinvointialueen tarinaamme asukkaiden kanssa –  moni asiahan on meillä jo hyvin. Sosialidemokraattien aluevaltuutetut edistävät ohjelman tavoitteiden toteuttamista – ihmislähtöisesti ja ihmisten kanssa ratkaisuja etsien”, toteaa Lehtonen.

Kyösti Lehtonen, Keski-Uudenmaan demarit -aluevaalityöryhmän puh.johtaja, Tuusula

Sirkka Rousu, Hyvinvointialuetta valmistelevan poliittisen seurantaryhmän jäsen ja Keusoten valtuuston varapj., Nurmijärvi