Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue KEUSOTE

ALUEVALTUUTETTU

Koivunen Aila

Aila Koivunen, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, Kellokoski, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu

Tuusulan kunnanhallitus ja -valtuusto

Kalliomaan koulun tukiyhdistyksen pj

 

Olen 67-vuotias nuorekas eläkeläinen. Työskentelin n. 40 vuotta Kellokosken sairaalassa ja yli 20 vuotta

perheemme on hoitanut nuoria mielenterveyskuntoutujia nuorisokodissamme.

Työ ja monenlaiset tehtävät Keski-Uudellamaalla ovat kasvattaneet minua terveys- ja sosiaalialan

asiantuntijaksi.

Olen yhteistyökykyinen ja hyvin motivoitunut työskentelemään yhteiseksi hyväksi Aluevaltuustossa.

MOTTO: JOS HALUAT ALUEVAALIEN JÄLKEEN BAILAA, ÄÄNESTÄ AILAA!

Kuvan on tehnyt Niina-Liisa Åhs

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VALTUUSTON PÄÄTTÄJÄT VALITTIIN.

 

Tuusulasta pääsi alustavan laskennan mukaan valtuustoon Aila Koivunen ja Annina Nuutinen sekä ja kahdeksan (8) varavaltuutettua, joista ensimmäinen varavaltuutettu on Arto Lindberg.

 

Saimme Pohjois-Tuusulan Demareista varsinaiseksi valtuutetuksi

Aila Koivusen ja viisi varavaltuutettua.

 

Alustavan laskennan mukaan Pohjois-Tuusulan Demareista varavaltuutettuina ovat 

 3. Ulla Palomäki,

 9. Aarno Järvinen,

12. Kirsti Ruislehto,

14. Karita Mäensivu

15. Emmi Sirniö.

 

Suuret kiitokset äänestäjile luottamuksesta.

VARAVALTUUTETUT 

Palomäki Ulla

( 54 ) Ulla Palomäki, hoitotyön esimies, sairaanhoitaja,

Tuusula, Keski-Uusinmaa

 

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ltk pj., 

Varavaltuutettu, 

www.ullapalomaki.fi

Hyvinvoinnilla on väliä, siksi ehdolla. Hyvinvointi on yhteistä välittämistä    - kaikista.

Yhdenvertaiset palvelut, koulutettu ja osaava henkilöstö sekä tyytyväiset palvelun käyttäjät kaikissa ikäryhmissä. Rakennetaan tulevaisuus yhdessä, jossa hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

Palvelujen saatavuus läpi alueen, liikkuvat palvelut ja soteasemat.

                          

Järvinen Aarno

( 14 )  Aarno Järvinen, kauppat. maisteri, eläkel. Jokela,  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 9. varavaltuutettu 

 

Aarno Järvinen, kauppat.maisteri, eläkel. Jokela

Tarvitsemme toimivat lähipalvelut ja ikäihmisille monipuoliset
asumismahdollisuudet


Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmiseltä ihmiselle palveluja.
Perustasolla ne toimivat parhaiten lähipalveluina, jotka ovat helposti
saavutettavissa. Siksi kaiken ikäisiä palvelevat pienet terveysasemat,
joissa työskentelee se tuttu alueensa asukkaat tunteva henkilökunta,
ovat myös taloudellisesti edullisempia.

Kodista ei saa tulla kenellekään vankilaa. Siksi ikäihmisille pitää
pystyä tarjoamaan monimuotoisia, yhteisöllisiäkin asumismahdollisuuksia
ja hoivaa palvelutarpeen mukaan, kun kotona asuminen ei enää ole
mahdollista.

( 63 )  Kirsti Ruislehto, asuntoasiantuntija, tradenomi, Kellokoski

 

Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska mm. Kellokosken Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana erityisesti ikääntyneiden huoli sote-palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta jatkossa nousevat jäsenistön keskuudessa jatkuvasti esille. Pelkona on lähipalveluiden kaikkoaminen. Palveluiden taso ainakin Tuusulassa on heikentynyt kuntayhtymän aloituksen jälkeen. Olen myös huolissani sote-alueenjohtamisesta ja henkilöstön jaksamisesta.

Työurani tein lähes kokonaan Järvenpään kaupungilla, yli 40 v. Toimin ensisijaisesti asumisen ja kiinteistöjen parissa, joten kuntien sote-kiinteistöjen kohtalo askarruttaa minua. Terveitä sote-kiinteistöjä pitää edelleen käyttää lähipalveluiden tuottamisessa.

Olen syntyperäinen kellokoskelainen. Ylioppilaaksi pääsin Kellokosken lukiosta 1970. Koulutukseltani olen tradenomi (liiketalous ja hallinto) sekä isännöitsijä.

Olen Tuusulan kunnanvaltuutettu vv. 2021-2025, teknisen lautakunnan jäsen sekä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen. Olen myös Kellokosken Eläkeläiset ry:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 lähtien. Minulla on kolme aikuista lasta ja kaksi lastenlasta.

Mäensivu Karita

( 46 )  Karita Mäensivu, haastemies, Purola, Vanhakylä

Tuusulan kunnan valtuutettu / Konsernijaos

 

Aluevaaleissa päätetään meille kaikille tärkeiden palveluiden saatavuudesta.

 Laadukkaat sote-palvelut on turvattava tasapuolisesti koko hyvinvointialueella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuulu kuusi hyvinkin erilaista kuntaa ja on tärkeää, että palvelut kohdennetaan kunkin kunnan tarpeiden mukaan.

Asioilla on arvo ja hinta, eivätkä ne ole sama asia.

Sirniö Emmi

( 69 )  Emmi Sirniö, bio- ja elintarvikealan insinööri, Jokela

 

Olen Emmi Sirniö, 28-vuotias bio- ja elintarviketekniikan insinööri Tuusulan Jokelasta. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso, neljä lasta ja koira.

Pienten lasten äitinä ja SOTE-palveluiden aktiivisena käyttäjänä mielestäni hyvinvointialueen keskeisimpiä tavoitteita ovat palveluiden hyvä saatavuus ja saavutettavuus, sillä kaikkien tulisi saada SOTE-palveluita viipymättä, silloin kuin niitä tarvitsee ja niin että palvelun äärelle pääsee helposti autolla tai ilman. Myös tärkeää on työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpito, jotta palveluiden laatu pysyy mahdollisimman hyvänä.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi on lähellä sydäntäni ja siksi haluaisin olla mukana rakentamassa hyvinvointialuetta ihmisten tarpeiden mukaiseksi.