Kunnallisasiat

Vaaliesite

 

YHDISTYKSEN VAALIESITE.

 

ELINVOIMAISESTI UUDISTUVA KUNTA
Sote- ja maakuntauudistus merkitsevät mullistusta kuntapalveluissa. ”Uudessa kunnassa” ennaltaehkäisevä toiminta sekä yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa korostuvat.
Palveluita on kehitettävä asukkaiden tarpeiden
mukaisesti.

KOULUTUS ON EDELLÄKÄVIJÄ JA UUDISTAJA
Nuorten syrjäytyminen on estettävä -
Kodin ja koulun yhteistyöllä oppilasviihtyvyyteen.
 

KOHTUUHINTAISIA KOTEJA TURVALLISESSA  ASUINYMPÄRISTÖSSÄ
Jokela on puutarhakaupunki, jossa palvelut ja ulkoilumahdol-
lisuudet ovat lähellä ja jossa on turvallista liikkua jalan ja
polkupyörällä. Osana lähiympäristön viihtyisyyttä Jokelan
lammet kuntoon. Kaavoituksessa seuraavina kohteina
Kartanon alue ja Lepola III.

TOIMIVAT PERUSPALVELUT
Ympärivuotiset lähipalvelut, myös sosiaali- ja terveyspalvelut, on turvattava
uudistamalla palvelurakenteet.

 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTI
Kotona asumisen mahdollisuus on turvattava. Senioriasuntoja
j
a riittävästi palvelutalo -muotoista asuntotarjontaa Jokelaan.                                                                                                            
OIKEUDENMUKAISUUTTA, 
TURVALLISUUTTA JA  TYÖTÄ!  

 JKuntavaalien tulokset

Ehdokkaat                       mobile   

Jori Enroth                       040 8408173, valtuuston varajäsen   

Tuukka Eronen                045 135 2536   

Jouni Gustafsson             0400 805 394   

Jari Hagström                  0400 454 029  

Seppo Häyrinen               045 3467333

Aarno Järvinen                 040 7067 800, valittu valtuustoon 

Markku Kaarlejärvi           040 7002080  

Petra Kela                                               , valittu valtuuston  (varajäsenen paikalta, Uusi)

Emmi (Koskela) Sirniö                           ,  valitttu valtuustoon (uusi)

Joni Kovanen                   040 733 8874                 
             
Karita Mäensivu               0400 465443,  valittu valtuustoon

Ulla Palomäki                   0400 464 139 , valittu valtuustoon

Niina Tikkanen                 040 357 8011